Carl Jacobson Brostrøm (1836-1917) kom til Viborg i 1864 og åbnede et gartneri, hvor han dyrkede frøavl, køkkenurter og specialiserede sig i planteskoledrift. Brostrøms Planteskole blev den første i Nørrejylland. På landsplan gjorde Brostrøm sig gældende ved i 1884 at stifte Dansk Gartnerforening, i 1885 Viborg Gartnerforening, i 1887 Almindelig Dansk Gartnerforening og i 1898 Dansk Planteskoleejerforening. Hans søn, Carl Brostrøm, førte planteskolen videre efter faderens død, og familien Brostrøm har spillet en stor rolle for Viborg på det grønne område.