Viborgs første Apotek

Viborgs første apotekerbevilling blev givet til Philip Hauichendall den 16. februar 1573. Frederik II begrundede bevillingen med, at der ikke eksisterede noget apotek i Nørrejylland; de nærmeste apoteker lå i Haderslev og Odense. Det var lige lovligt langt at rejse for borgerne på Viborgegnen.

Apoteket, der blev opført på Nytorv, havde blandt andet fået bevilling til at sælge vin. Det var tilsyneladende en god forretning. I 1593 måtte kongen gribe ind i salget, fordi nogle af politikerne på Landstinget først mødte op langt hen på dagen og ofte var fulde.

De fire Røveres eddike

På apoteket kunne kunderne købe alskens medicin og husgeråd, eksempelvis reklamerede apoteket i avisen “Den Viborg Samler” i året 1779, med en fortræffelig drik som prævention mod grimme sygdomme.

Reklamen lød: “De Fire Røveres Edike” “En fortræffelig Edike til prævention imod giftige Dunster og anstikkende Sygdomme. Den har sit navn af fire Røvere, som i Pest ere gangne ind i Husene, have der dræbt de Syge, Plyndret og giort sig sikkre imod Besmittelsen ved denne Edike.
Man tager dertil Runder, Salvie, Krusemynte, Malurt og Lavendel, af hver en Haandfuld, Hvorpaa kommes 2 Potter god Viinedike; der sættes ind i et veltildækket kar i fire Dage paa et varmt Sted, da Ediken sies af, og kommes paa halvpotteflasker, som saa vil tilproppes; I enhver Flaske kommes et halvt Lod stødt Kampher.

Med denne Edike skyller man Munden ud, lugter dertil, toer Tindingerne og Hænderne dermed, stænker den i Værelserne, paa Linnedet og Sengeklæderne, bærer en dermed befrugtet Svamp i Munden, og synker noget deraf, dryppet paa Sukker, naar man gaar til besmittede Steder, eller man opholder sig hos anstikkende Syge, Pest, Sprinkler, Frisler eller anden Foraadnelses-Sygdomme, stinkende Kopper eller ildelugtende Saar og Blodgang. Der kan strax faaes tillavet her paa Apotheket.”

 

Billede til venstre: Interiør fra Svaneapoteket, ca. 1915. Nummer to fra venstre er apoteker A. V. Andresen, der havde Svaneapoteket i tidsrummet 1911-1918.