Købmand
Nytorv, Viborg
Født: 12-08-1812 — Død: 09-02-1904

Jens Georg Boye var en lille, energisk mand. Han var søn af en skovfoged i Silkeborg, men kom i handelslære i Viborg hos den kendte købmand Lars Worre i Sct. Mathias Gade. Som 25-årig og udlært købte Boye i 1837 en stor købmandsgård på hjørnet af Vestergade og Store Sankt Mikkels Gade. Her indrettede han brænderi i fløjen mod Hjultorvsgyde. Hertil hørte en stor stald til kreaturer og oplagring af kartofler, som han skulle bruge til brændevin. I 1856 skiftede han købmandsgården ud med Øster Teglgaard. Forinden havde han i 1844 købt 11 td. land vest for byen mellem Holstebrovej og Skottenborg. Dette stykke land kaldtes Boyes Toft. Købmanden nåede også at eje en række andre bygninger i Viborg.

Jens Georg Boye blev kendt som en af sin tids rigeste købmænd i Viborg. I 1848 var han faktisk hele byens rigeste indbygger. Han tjente sine penge på bondehandel, vinhandel med byens indbyggere samt fabrikation af brændevin.

Boye havde sin købmandsgård på Nytorv. Det var også her, han brændte brændevinen. Netop brændevinsbrænderiet var årsag til, at hele kvarteret omkring Nytorv stank af rådne kartofler. De var nemlig nødt til at ligge længe, inden de kunne brændes. Og selv om brændevinen måske ikke altid smagte helt, som den skulle, blev den drukket i store mængder, for den var billig.

I 1855 blev J. G. Boye rådmand, og han var også leder af Viborg Købstads Brand- og politikorps. Han var tillige medlem af en række foreninger, fik tildelt ridderkorset og blev udnævnt til dannebrogsmand. I Viborg bliver man i dag mindet om købmanden, når man spadserer ned ad Boyesgade. På trods af rigdommen i sit erhvervsaktive liv måtte købmand Boye tilbringe alderdommen under mindre prangende forhold. En kaution for et nært familiemedlem betød, at han måtte afdrage store summer i bankrente.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv