Ordnen stiftes af Dominicus i 1215 og blev allerede i 1216-17 anerkendt af paven. De virkede især mod kætteriet, altså de som ikke havde den rette kristne tro eller ligefrem var hedninge. Det er da også dominikanerne, der virkede med mission i det hedenske Finland og i de slaviske lande omkring Østersøen.

Hvis man mødte en dominikaner for 500 år siden, ville han være iført en helt hvid klædning, men over denne gerne en helt sort skapular eller skulderkappe. Det er denne kappe, der har givet ordenen sit danske navn. De første sortebrødre slog sig ned i Ribe i 1222 under ledelse af deres prior. Hvornår brødrene nåede til Viborg ved vi ikke, men i 1246 er de her, for da deltog en Viborg broder i et provnicialkoncil i Ribe.

Kirken, der stadig benyttes til gudstjeneste, er et såkaldt langhus, hvor skib og kor går ud i et. Ganske som hos gråbrødrene, hvor koret dog afsluttes med en halv rund apsis. Over fundamentet ses kvadersten, måske rester af en ældre sognekirke skænket til brødrene og derefter genanvendt i deres nye kirke. Det virker som om skibet er bygget i alt fald i to afsnit.

Første del dækker de tre østligste hvælvfag og må dateres til perioden 1230-50. De efterfølges af de to sidste fag, der må være tilbygget op mod 1300. Der smukke kor ligner meget det tilsvarende på Asmild kirke, måske har samme arkitekt og håndværkere været på spil begge steder. I slutningen af middelalderen tilbygges kirken to kapeller, nu indrettet til sideskib. Tårnet er fra 1696-71 bekostet af Chresten Erichsøn.

Af selve klosteret er alene den nordre korsgang bevaret. Den er nu søndre sideskib i kirken. Et noget luftigt arrangement her i det kolde nord, men det er også direkte overført fra varmere og sydligere himmelstrøg. Det firfløjede kloster var ca. 36 x 46 m. stort, men ikke nok med det, der var også bygninger længere syd ned mod Sct. Mikkels Gade.

Efter 1536 er klosteret hjemsted for den første protestantiske biskop. Kort tid efter flytter biskoppen, anlægget forfalder og nedrives.

 

Af Jesper Hjermind

Kilder
Hans Krongaard Kristensen. Middelalderbyen Viborg. 1987 Hans Krongaard Kristensen. Bed og Arbejd. Livet i østjyske klostre. 1997 Viborgs Historie. Bd. 1. Oldtid – 1726. 1998.