Engbakkevej blev navngivet i 1962, og den er siden udvidet mod øst og ført igennem til Søbakkens nordende.