Uddannet som håndværker. Blev i 1714 af grev Christian Ditlev Reventlow kaldt til Altona for at stå for byens genopbygning, efter at svenskerne året før havde brændt byen af. I 1726 blev han af kong Frederik den 4. udpeget som bygningskyndigt medlem af den kommission, som skulle forslag til de offentlige bygningers genopførelse efter den store brand i Viborg i juni 1726.

Claus Stallknecht stod for opførelsen af Viborgs gamle rådhus på Gammel Torv, bygget i samme stil som rådhuset i Altona ved Hamburg, som Stallknecht havde opført i 1716-20. Også Domkirken, Bispegården og Søndre Sogns kirke blev restaureret af Stallknecht. Pengene var små, så byggeriet skulle gøres så billigt som muligt, derfor blev de halvt nedbrændte mure i domkirken stående.

De var imidlertid skørnede af den kraftige varme fra branden, så efterhånden begyndte de at smuldre, og domkirken måtte lukkes, inden den blev nedrevet og genopført i 1870’erne. Stallknecht genopbyggede kirken i nordtysk senbarok med store svungne gavle, mens tårnenes gamle, høje spir blev erstattet med lave firesidede tage, af folkeviddet kaldet kaffekandelåg. Kirkens indre og interiøret fik han dog ros for.

Claus Stallknecht blev bistået af sin bror Kay Stallknecht fra Altona, som senere nedsatte sig som bygmester i Vejle og blev stamfader til slægten Stallknecht.

Af Svend Korup

Litteratur

Weilbachs Kunstnerleksikon, bind III. København 1952.

Viborgs historie bind 2. Viborg kommune 1999.