Navngivet i 1906, og forbindelsen til Grønnegade blev etableret i 1920. Fra slutningen af 1800-tallet skød nye huse op i brokvarteret mellem Vesterbrogade og Skottenborg/Jegstrupvej, og omkring 1914 var gaderne ind mod Grønnegade og Gravene ved at være bebygget. På trods af Anden Verdenskrig lykkedes det kommunen at få en del byggeri sat i gang, og i 1944 opførtes et byggeri i Sjællandsgade med overvejende treværelses lejligheder med moderne installationer. I forbindelse med en byfornyelse er der siden 1980’erne blevet opført nye boliger i bl.a. Sjællandsgadekvarteret.