Absolonsvej - Viborg Museum

Absolonsvej

Absolonsvej blev navngivet i 1995 og blev opkaldt efter den danske ærkebiskop Absalon. Biskop Absalon, søn af Asser Riig, blev født i 1128. Efter teologiske studier i udlandet trådte han i kong Valdemars tjeneste. I 1158 blev han biskop i Roskilde, men ikke kun kirken fik hans opmærksomhed. Han ledede søkrigsførelsen mod venderne, og i 1169 erobrede han vender-borgen Arkona på Rügen. Det er uklart hvorfor denne statsmand har fået en vej i Viborgs industrikvarter opkaldt efter sig. Hans forbindelse til Viborg udgøres af de bestræbelser, der førte til kanniken Kjelds kanonisering. Sct. Kjeld blev Viborgs Skytshelgen.