Ingeborg Cathrine Lemming Mortensen blev født den 23. juni 1858 i København som datter af urtekræmmer H.P. Lemming og Valborg Vilhelmine Berg. Hendes ungpigenavn var Ingeborg Cathrine Lemming, og ifølge en folketælling fra 1880 boede hun sammen med sin mor, der på dette tidspunkt var 49 år og enke, på Ovengaden oven Vandet 2 sammen med tre søstre og tre brødre samt en tjenestepige. Hendes beskæftigelse anføres som lærerinde, og hun underviste ved Frk. Zahles Skole i København i 13 år.

Et særpræget par

Den 9. august 1891 giftede hun sig i Sct. Jacobs Kirke i København med Hans Christian Cornelius Mortensen, senere verdensberømt som ”Fugle-Mortensen”. At parret var to særprægede personligheder, er der næppe tvivl om. I en kronik i Politiken beskriver Johannes V. Jensen mødet med de to ægtefæller på landevejene omkring Viborg: ”Men ude på landevejene omkring Viborg, de lange Elendighedsveje, ad Løvel til, eller Finderup, eller Holstebro, vil jeg ved højlys Dag møde Genfærdet af en besynderligt Optog, en Rullestol, hvori der sidder en Dame, som slet ikke ser syg ud, skubbet af en stor, stærk Mand, hvis det da ikke er hende, der til afveksling skubber ham: den nygifte Mortensen og hans Frue, som på denne originale Maade legede Bryllupsrejse!”

Kvindesagsforkæmper

I en omtale for 100-året af Hans Chr. C. Mortensen i Viborg Stifts Folkeblad i 1956 omtales fru Mortensen som en ”særpræget personlighed og et markant menneske”, som gjorde en betydelig indsats for kvindesagen. Hun var aktiv i Dansk Kvindesamfund, fra 1909-1915 var hun formand i Dansk Kvindesamfunds kreds i Viborg, og hun var ligeledes i en periode formand for Foreningen til Værn for enligstillede kvinder. Man kan forestille sig, at moderens tidlige enkestand har præget Ingeborg Lemming Mortensen og ansporet hende til at blive en stærk fortaler for kvindesagen.

Folkeoplysning og foredrag

I Viborg underviste Ingeborg Lemming Mortensen i 20 år, først i Forberedelsesskolen, senere i Viborg Katedralskole i bl.a. tysk, samt i Plenges Skole og i Frk. Kocks Skole i Mogensgade, hvor hun opmuntrede sine elever til at tænke selvstændigt. Hun var levende optaget af folkeoplysning og sammen med sin mand, Frk. Ingeborg Heise og lærerinden Frk. Tauber iværksatte hun ”Foredragsmøderne” i Katedralskolens gymnastiksal. Det begyndte i 1896, hvor der var så godt som intet foredragsliv i Viborg. Udgifterne blev dækket ved frivillige bidrag på 1 kr. om året.

I årene 1896 til 1916 blev der holdt 74 foredrag, til at begynde med lokale foredragsholdere og senere ved en række kendte foredragsholdere fra åndslivet. Foredragene blev holdt søndag eftermiddag, der var gratis adgang og som regel ”udmærket” tilslutning. Ingeborg Lemming Mortensen stod gennem tyve år som leder af foredragene, og det førte i 1903 til oprettelsen af Folkeuniversitetsforeningen, som ægteparret Mortensen ledede igennem en årrække.

Hjælper og forsvarer

Ingeborg Lemming Mortensen beskrives som taktfuld og dannet med stor åndelig såvel som fysisk sikkerhed og kvindelig ynde. Samlivet mellem Hans Chr. C. Mortensen og Ingeborg Lemming Mortensen antages at have været harmonisk og lykkeligt med den betragtning, at det var hende, der havde ”bukserne på”. Hun fulgte opmærksomt sin mands arbejde, blandt andet hans studie af musen, men på grund af lugten modsatte hun sig, at han holdt mus i hjemmet.

Dertil kom, at Ingeborg Lemming Mortensen var sin mand en stor hjælp i hans videnskabelige arbejde. Med sine gode sprogkundskaber varetog hun en del af hans korrespondance, og derudover støttede hun ham i arbejdet, blandt andet ved at gå i brechen for ham. ”Fugle-Mortensens” ydre fremtoning og indre finurligheder kunne undertiden blive målet for satire, og så tog hans hustru ham i forsvar. Efter hans død i 1921 værnede hun efterfølgende om hans minde med stor veneration.  Kort før sin død den 22. juni 1933 donerede Ingeborg Lemming Mortensen sin mands omfattende videnskabelige arbejde til Centralbiblioteket i Viborg. Hun er begravet ved siden af sin mand på Viborg Kirkegård.

Af Berit Guldbrand

Kilder

Viborg Stiftstidende 22. juni 1928, s. 2.
Viborg Stiftstidende 8. juli 1938, s. 2.
Viborg Stifts Folkeblad, 31. august 1956, s. 4.
Politiken 14. april 1930, s. 7 (afskrift).
Knud Oldendow: Fugle-Mortensen fra Viborg, (D.O.C.s Forlag, 1976).
Folketælling i 1880. http://www.onlinearkivalier.dk/cid11380041.

Billede 1: Ingeborg Lemming Mortensen og H. Chr. C. Mortensen i deres stue. Man fornemmer samhørigheden mellem dem. År ukendt.

Billede 2: Ingeborg Lemming Mortensen (t.h.) og Gudrun Poulsen i lysthuset på Tatoi. Fotograferet den 15. juni 1898 kl. 18.15 af Fugle-Mortensen.

Billede 3: Ingeborg Lemming Mortensen ved juletræet i dagligstuen på Tatoi. Ca. år 1900.