Viborg Roklub blev stiftet den 19. marts 1931 af herreekviperingshandler M.P. Jacobsen, forsikringsinspektør Anker Krogh og journalist Arne Lilholt. Efter dannelsen meldte der sig et halvt hundrede medlemmer ind i klubben, og byrådet overlod den nye klub et areal ved Nørresø, nord for Vandværket. Her byggede klubbens medlemmer et bådehus.

Efter i en årrække at have haft samarbejde og samme adresse fusionerede Viborg Roklub og Viborg Kajakklub den 21. november 2013 under navnet Viborg Ro- og Kajakklub.