Kommunalreformen i 1970

Ved kommunalreformen i 1970 blev den nye Viborg kommune skabt ved sammenlægning imellem den gamle købstad og en række omegnskommuner, og skolevæsenet voksede fra de fire gamle byskoler – Nordre, Søndre, Østre og Vestre skoler – til at omfatte otte skoler mere, både landsbyskoler og centralskoler.

En af de kommuner, som havde fået løst sine skoleproblemer inden kommunalreformen, var Vorde-Fiskbæk-Romlund, som i 1961 indviede den nye centralskole i Løgstrup.

Nye skolelove

I mange landkommuner havde skolespørgsmålet givet anledning til politiske diskussioner i årene efter vedtagelsen af skoleloven i 1937. Loven havde som målsætning at få indført samme skoleundervisning på landet som i byerne både med hensyn til det årlige timetal og til antallet af fag. Nogle steder nåede man da også at opføre centralskoler til afløsning for de gamle toklassede landsbyskoler, inden krigen og besættelsen standsede skolebyggeriet.

I 1958 vedtog folketinget en ny skolelov, der krævede, at eleverne i landsbyskolerne skulle undervises i engelsk, tysk og matematik, således at også disse elever havde forudsætninger for at fortsætte i realafdelingen efter 7. klasse. Tidligere havde forældre på landet ofte sendt deres børn til en realskole i den nærmeste købstad. I Viborg modtag for eksempel den private realskole – Føns’ skole – mange elever fra sognekommunerne rundt om Viborg og førte dem frem først til præliminæreksamen og senere til realeksamen.

Den nye centralskole

I Vorde-Fiskbæk-Romlund kommune var der enighed om, at kommunens centralskole skulle ligge i stationsbyen Løgstrup, der lå midt i kommunen. Dermed havde man løst et problem, som i mange landkommuner udsatte skolebyggeriet i årevis, fordi man ikke i sognerådene kunne nå til enighed om, i hvilken af kommunens landsbyer den nye skole skulle ligge.

Man gik straks i gang med planlægningen af den nye skole, og planerne var så tiltrækkende, at nabokommunen mod vest – Tårup-Kvols-Borris – også ville være med, således at børnene fra Tårup og Kvols skulle undervises i den nye skole, mens skolen i Sparkær fortsatte med børnene fra Borris sogn. Dette sogn kom da heller ikke ved kommunesammenlægningen i 1970 med til Viborg.

Da Løgstrup centralskole blev indviet i 1961, afløste den et skolevæsen med 7 små skoler – 4 skoler med en lærer, 2 med halvanden lærer og 1 med to lærere – alle landsbyskoler med undervisning hver anden dag. Det har været en stor forandring for eleverne at komme til den nye centralskole med skoleinspektør og fire nye lærere foruden de gamle lærere, som fulgte med fra de nedlagte skoler. Nu var der undervisning hver dag i alle folkeskolens fag, også i fag som krævede de faglokaler, man ikke havde på de små skoler.

Løgstrup – forstad til Viborg

I Viborg kommunes planlægning har Løgstrup været udpeget til et vækstområde med mulighed for både boligområder og erhvervsområder. Viborg kommune har da også byggemodnet store områder i Løgstrup, og både private og boligselskaberne har bygget boliger i byen.

Derfor er Løgstrup skole, som den hedder i dag, også blevet udvidet flere gange, og antallet af elever og lærere er vokset, så der i dag (2004) er 420 elever på skolen, mens der i 1984, da skolen var størst, var 560 elever og 42 lærere.

Tekst: Svend Korup

Kilder

Løgstrup skole 1961-86. Jubilæumsskrift udgivet af Løgstrup skole.
Beretning om Viborg kommunale skolevæsen 1970-1985.
Ejnar Poulsen: Viborg Amts Degne- og Skolehistorie. Forfatterens forlag 1957.