Tømmerhandler, købmand
Født: 1837 — Død: 1892

Martin Fischer var søn af apoteksbestyrer J. P. C. Fischer, som i Martins første leveår arbejdede på Fanø. I 1857 fik han dog en læreplads hos købmand Jens Preisler i Sct. Mathias Gade i Viborg. Her var Fischer nogle år, hvorefter han åbnede sin egen købmandsbutik i Store Sankt Hans Gade.

De fleste af Viborgs købmandsgårde levede af deres faste kundekredse fra omegnens bønder, og Martin Fischers kunder kom fra sognene nord for byen. Fra 1868 til 1880 tjente Fischer også godt på leverancer til de store sommer-militærøvelser, hvor 10.000 soldater samledes i terrænet ved Hald.

Omkring 1880 kom landbruget i krise og lagde om. Verdenspriserne på korn var faldet voldsomt, så bønderne omlagde i stor stil produktionen til forædlede animalske landbrugsvarer. I den forbindelse dannede de andelsmejerier og –slagterier, og de traditionelle handelsforbindelser mellem bønder og købmandsgårde blev ændret. Købmændene måtte nu i højere grad end før specialisere sig.

I slutningen af 1880’erne oprettede Martin Fischer endnu en købmandsgård i Skals i forbindelse med etableringen af jernbanen mellem Viborg og Aalestrup. Denne købmandsgård fik hurtigt en god omsætning i den voksende stationsby.

I løbet af 1800-tallets sidste halvdel ændrede Martin Fischers købmandsgård karakter, så det omkring år 1900 i stedet var blevet en rendyrket tømmerhandel. I hele landet havde købmændene fulgt denne tendens til specialisering. På dette tidspunkt havde Martin Fischers sønner – Martin Friis Fischer og senere Holger Friis Fischer – overtaget ledelsen af tømmerhandlen. Faderen var død i 1892.

Martin Fischer bestred tillige en række offentlige hverv. Fra 1869-1889 sad han i byrådet som repræsentant for de konservative, og fra 1866 var han medlem af ligningskommissionen. Han var i 1874 med til at stifte Handelsforeningens Understøttelsesfond og var i en årrække formand for Viborg Handelsforening.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv