Domkirkebyen Viborg har i årenes løb haft mange markante kirkelige personligheder. En af disse er Hans Jørgen Swane, som var stiftsprovst i Viborg fra 1871 til 1878 og derefter biskop, indtil han gik af 80 år gammel i 1901.

Jørgen Swane blev student fra Borgerdydsskolen i København og cand. theol. i 1843. Fra 1846 til 1848 boede han i Rom, hvor han var lærer for Bertel Thorvaldsens dattersøn, og hvor han færdedes blandt de nordiske kunstnere i byen.

Efter tilbagekomsten til Danmark blev han adjunkt i Sorø, hvor han lærte B.S. Ingemann, P. C. Kierkegaard og andre af stedets kulturpersonligheder at kende. I 1850 blev han gift med Magdalena Sørena Bruun fra Asmildkloster.

I 1857 blev han sognepræst i Hjermind og provst for Middelsom-Sønderlyng herreder. Det var under et besøg hos pastor Swane, at H.C. Andersen skrev ”Jylland mellem tvende have”. Fra 1868 var han sognepræst og provst i Føllenslev-Særslev på Sjælland, men i 1871 fik hans velynder, biskop Laub, udnævnt ham til stiftsprovst i Viborg og sognepræst ved domkirken, Asmild og Tapdrup.

Her arbejdede Swane ivrigt for domkirkens genrejsning og senere kirkens udsmykning med Joakim Skovgaards freskomalerier. Han var en dygtig og flittig biskop med et godt kendskab til sit stift efter mange visitatser. For præsterne var han en god støtte, mens mange degne og skolelærere ofte følte sig ydmygede af den nedladende og gammeldags indstillede embedsmand.

Hans konservative indstilling viste sig i hans modstand mod forslag til nye ritualer, ny salmebog og ny bibeloversættelse. Han var imod valgmenighedsloven, og han anså folkekirken som et velorganiseret trossamfund, der ikke behøvede nogen særlig forfatning. Han fandt vækkelsesbevægelserne – både Grundtvigianismen og Indre Mission – i alt for høj grad præget af subjektivistisk ensidighed.

Alligevel erindredes Jørgen Swane i Viborg som en embedsmand med en imponerende og myndig fremtræden ved kirkelige begivenheder.

Af Svend Korup

Litteratur

P. Severinsen: Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 Aar. København 1932.

Dansk Biografisk leksikon, bind 14. København 1983.