I følge kortet i Resens Atlas Danicus har Sct. Ibs Kirke ligget nordligst i byen ved vestsiden af Sct. Ibs Gade. Den blev i 1284 overdraget til Antvorskov Kloster, som var Johannitterordenens hovedkloster i Danmark. Klostret lå der, hvor Pilehaven i Sct. Ibs Gade ligger i dag. Kirken omtales sidste gang i 1448.