Skansebakken blev navngivet i 1912 til minde om byens fæstning.