Borgergade i Ulbjerg 1953, da gaden var en del af hovedfærdselsåren mellem Viborg og Løgstør, 12 år før omfartsvejen kom. Snefogeden har sikkert være ude på sin runde for at udkommandere folk til snerydning. Hvert sogn havde sin snefoged, der havde retten til at rekvirere mandskab til nødvendig rydning af offentlig vej.

Det var i øvrigt rarest ikke at være hjemme, når han kom, så kunne man være så heldig, at en anden fik jobbet. Nok havde man motoriserede sneplove i 1953, men der skulle ikke så forfærdelig meget sne til, før der måtte almindelig håndkraft til. Folk kendte dog forskellige tricks for at få arbejdet til at glide lettere. Gamle lysestumper fra stearinlys var her ganske anvendelige. Skovlen blev varmet op og lyset smeltet på skovlbladet; så kunne sneen ikke sætte sig fast på bladet.

 

 

Foto: Ulbjerg Lokalhistoriske Arkiv.