Navngivet 1910. Gaden hed tidligere “Fabriksvejen”, vejen til Kroghs Tobaksfabrik. Krogh byggede cigaretfabrikken Norden i Gothersgade i 1914. Fabrikken gik konkurs i 1927 og forsøg på at genetablere den mislykkedes.