Mosevej blev navngivet i 1942, da byrådet ønskede at benytte bestemte navnegrupper i de enkelte kvarterer. Øst for vejen lå en mose, og navngivningen af vejen lå derfor lige for.