Ranch, Hieronymus Justesen - Viborg Museum

Ranch, Hieronymus Justesen

Sådan kunne Ranch måske have set ud, der findes ingen tegninger eller malerier af dramatikeren.

Ranch var præst og siden provst i Viborg, men dog mest kendt for sit dramatiske virke. Han var datidens mest betydelige forfatter og dramatiker. I det protestantiske Viborg var det Latinskolens disciple, som spillede skuespil og komedier, og det var i den forbindelse at Ranch skrev dramatik. Stykkerne blev opført på Nytorv til stor fornøjelse for byen borgere.

Ranchs første stykke “Kong Salomons Hyldning” fra 1585 blev opført under prompt og bragt for Frederik 2. og hans familie. Stykket blev skrevet i anledningen af hyldning af den unge tronfølger Christian (senere kong Christian d. 4.) på Viborg Landsting. Ranch skrev det bibelske syngestykke “Samsons fængsel” (1599), som i dag kun er kendt fra afskrift. I 1598 skrev Ranch farcen “Karrig Nidding”. Stykket blev sandsynligvis også opført af Latinskolens peblinge.

Teatermæssigt skriver Ranchs første bibelske dramaer sig ind i det traditionelle middelalderteater, hvor centrummet for stykkernes indhold var Gud og det guddommelige. “Karrig Nidding” tager derimod udgangspunkt i de mere jordnære og menneskelige konflikter, og dermed er Ranch den første samtidsdramatiker før Holberg