Fabrikant
Dumpen, Viborg
Født: 15-06-1854 — Død: 29-09-1927

Thomas Bentsen gik i skole i Ans og blev udlært farversvend hos fabrikant Hammer i Silkeborg. Herefter arbejdede han noget tid som svend i Nykøbing Falster. I 1878 startede han et farveri i Esbjerg, og fem år senere forpagtede han i fem år Hørup Mølle. Det var således en berejst mand, der i 1888 kom til Viborg.

I Viborg indledte Bentsen med at forpagte Jensens Farveri i Dumpen, men i 1896 købte han virksomheden. Her kartede, spandt og farvede han ”bønderuld”. Senere slog Bentsen sig dog også på klædefabrikation, og i tiden under og efter første verdenskrig blev Bentsens dampvaskeri også et stort aktiv for virksomheden.

Efter faderens død blev virksomheden overtaget af Bentsens tre sønner, og i 1953 blev den omdannet til aktieselskabet Th. Bentsen med Sofus og Holger Bentsen som direktører.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv

Billede til venstre: Th. Bentsen og Frue