Boghandler, musikforkæmper
Født: 21-06-1877 — Død: 22-06-1976

Victor Christensen var søn af Viborg-boghandleren Niels Christensen. Efter en ikke helt vellykket skoletid kom han ved faderens hjælp i lære hos boghandler Magnus A. Schultz i Aalborg. Her var Victor fra 1893-97. Bagefter rejste han til København, hvor han tog handelseksamen.

Da Christensen havde fået sin eksamen, drog han atter til Viborg for at aftjene sin værnepligt. Det meste af denne tid tilbragte han i regimentsorkestret. Som 23-årig overtog han boghandler Carl Joh. Haugaards forretning på hjørnet af Vestergade og Store Sankt Mikkels Gade. Hans far drev stadig boghandel på adressen Nytorv 5, og Victor Christensen kom derved til at ligge i venskabelig konkurrence med sine familiemedlemmer i 39 år. Efter faderens død videreførte først Victor Christensens moder og siden hans broder nemlig boghandlen på Nytorv.

Musik kom til at fylde meget i Victor Christensens liv. Han mestrede en lang række forskellige musikinstrumenter og besad en stor mængde godmodig humor. Han kunne få alt lige fra cykelpumper til pauker og kontrabasser til at lyde musikalsk. Victor Christensen blev bl.a. kendt som en utrættelig musiker og musikforkæmper, der bl.a. i mange år var leder af FDF-orkesteret, og oprettede en amatør-kammermusikforening i Viborg. Også Viborgdagene deltog boghandleren aktivt i, og Christensen arbejde også ihærdigt for at sikre lokalhistorien. Han indsamlede derfor mange billeder, der belyste Viborgs historie.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv