Den lokale hal

Tinghallen blev indviet lørdag den 8. februar 1969. Bag hallen stod aktieselskabet Tinghallen A/S fra 1965, hvis bestyrelsesmedlemmer og aktionærer naturligvis var at finde i lokalområdet. Det var for eksempel fabrikant Axel Brøndum, som var Tinghallens første bestyrelsesformand. Opførelsen af Tinghallen havde været diskuteret ivrigt i de foregående år. Tinghallen var dog ikke den første sports- og kulturbygning ved eksercerpladsen. I 1920’erne havde Sportens Hus ligget omtrent, hvor Tinghallen i dag ligger. Arbejdsløse sportsfolk havde bygget huset, så de mange sportsudøvere, der benyttede pladsen havde rum til omklædning, redskaber og forsamling.

Tinghallens indvielse

Meningen med Tinghallen var, at hallen skulle være hele byens og oplandets hal, og brugerne måtte meget gerne benytte den til et utal af aktiviteter. Indvielsesweekenden bød da også på en opvisning af hallens anvendelsesmuligheder. Lørdagen bød på en reception, som udviklede sig til en syv timer lang festmiddag. 300 gæster var tilmeldt spisningen, og senere på aftenen kom antallet af gæster til borgerballet op på godt 500 personer. Her oplevede de en række taler fra bestyrelsesformanden, borgmesteren, sparekassedirektøren og mange andre, som ville lykønske opførelsen af Tinghallen.

Skuespillerinden Birgitte Federspiel havde sammen med en fanfare fra Prinsens Livregiments musikkorps indledt aftenen med en prolog skrevet af Viborg-forfatteren Aage Reiter. Senere på aftenen underholdt blandt andre Nordre Skoles pigekor, parodisten Svend Bjerre og musikalske klovner. Søndag var det de unge viborgenseres tur til at “vælte” hallen. Et par tusinde unge mennesker hørte om aftenen Anisette i front for Savage Rose og dansede til den amerikanske soulgruppe Pete Lancaster and the Upsetters. Forinden havde dagen budt på et åbent hus-arrangement og opvisning med badminton, håndbold og gymnastik.

I kælderen under Tinghallen blev der i løbet af det første forår indrettet en bowlinghal og ved siden af et minigolf-anlæg. Hallen tilbød også en række andre faciliteter såsom parkeringspladser, cafeteria, restaurant og forskellige omklædningsrum til sportshold og sceneoptrædende solister.

“Viborg Kommunes største forsamlingshus”

Tinghallen var altså udrustet til at håndtere mange forskellige arrangementer, hvilket den da også er kommet til i løbet af årene. Allerede det første år afholdtes den første messe i Tinghallen, og et varieret udvalg af sports-, musik- og teaterarrangementer har gæstet hallen. En fast tilbagevendende musikbegivenhed i Tinghallen har været Sang og Musik-arrangementerne som John Leth tog initiativ til i 1973. Her har byens kor og orkestre optrådt og vist hinanden, hvor langt de var nået.

I 1993 blev Tinghallen udvidet. For at kunne håndtere stævner, kongresser og shows var en modernisering og udvidelse nødvendig. Der blev lagt vægt på at skabe smukke og åbne omgivelser, så både arkitekter og kunstnere blev sat på arbejde. Som et eksempel kan det nævnes, at billedkunstneren Felix Pedersen udsmykkede Tinghallens fire gange tolv meter store scenetæppe.

Kort tid efter udvidelsen blev Tinghallen bygherre for Bingohallen, som blev anlagt syd for Tinghallen. Den nye bygning kunne rumme 650 bingospillere, og Tinghallen indgik en langtidsaftale med 14 klubber om leje af bingohallen. Bowlinghallen blev også udvidet, så den nu rummede 14 baner i stedet for de oprindelige otte.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Viborg Bladet 6. april 1993
Viborg Bladet 14. april 1993
Viborg Bladet 21. maj 1993
Viborg Bladet 25. marts 1994
Ukendt avis 1. februar 1969
Ukendt Avis 7. februar 1969
Viborg Stifts Folkeblad 8. februar 1969
Viborg Stifts Folkeblad 10. februar 1969
Viborg Stifts Folkeblad 11. februar 1969
Ukendt avis 15. februar 1969

Brochurer samt pressemateriale fra Tinghallens indvielse