Den 27. marts 1884 holdtes det første offentlige socialdemokratiske møde i Viborg efter skrædder J. Andersens initiativ. På mødet talte socialdemokraten E. Marot, ansat ved ‘Demokraten’ i Aarhus, og agitator for Socialdemokratiet A.C. Meyer. De opfordrede de fremmødte til at stifte en socialdemokratisk forening. Der var stemning herfor, og den 7. april 1884 blev Socialdemokratisk Samfund stiftet. Bestyrelsen bestod af skrædder L. Nielsen som formand, og Leith, A. Jensen, murer A. Mikkelsen og skrædder J. Andersen som bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen fik hurtigt navneforandring til ‘Socialdemokratisk Forbund’. En stor del af foreningens arbejde bestod i at udgive bladet ‘Viborg Amts Social-Demokrat’, der udkom første gang i 1902. Herudover ledte Socialdemokratisk Forbund agitationen ved de kommunale valg i Viborg samt folketingsvalgene indtil Kredsorganisationen for Viborgkredsen blev stiftet i november 1913 og tog over på valgområdet.