Militær bygning opført i 1805 af bygmester Villads Stilling som vagtlokaler for 2. jyske regiment, der i 1803 blev forlagt til Viborg. Da garnisonen flyttede 10 år senere, blev bygningen udlejet til beboelse.

I 1842 blev vagten brugt af bevogtningsdetachementet, og da byen fik fast garnison i 1865, blev bygningen indrettet med vagtlokaler, brandstue og militærarrest. I 1914 blev hovedvagten flyttet til en bygning ved depotgården.

 

Militær ved Gammelvagt og Lille Sct. Hansgade: