Skal være navngivet i 1867. Efter at et amtssygehus i Viborg var blevet udbudt i licitation i 1854, blev der bygget et sygehus i Grønnegade. I 1868 og de følgende somre lejede Viborg Byråd den venstre fløj ud til militærlejren ved Hald. I 1889 rykkede militæret ind i det da nedlagte sygehus for at indrette det til garnisonsskole og regiments- og bataljonskontor. Kommandogården i Grønnegade blev nedlagt, da kasernebyggeriet på Rødevej blev færdigt i 1940.

Dansk Arbejderforening i Viborg, stiftet i 1872, havde et hus i Grønnegade, som i mange år var rammen om et væsentligt socialt liv. Fjernvarmen kom til Viborg ved oprettelsen af I/S Viborg Varmeværk, der i årene 1953-1956 byggede et anlæg bag teatret i Grønnegade, som fra slutningen af året 1954 begyndte at forsyne de første kunder i den indre by. I løbet af 1970’erne var der tiltagende problemer med ledningsnettet, så fjernvarmeproduktionen blev samlet på Nordværket på Industrivej, indtil et stort, nyt kraftvarmeværk blev taget i brug i 1996. I 1955 fik Viborg en offentlig badeanstalt i Grønnegade. Den eksisterede indtil 1972, hvor de fleste mennesker havde fået mulighed for at tage bad hjemme hos sig selv.