Navngivet i 1963. Højen blev anlagt på jord, som engang tilhørte en landmand, der kaldte sig Christian Amtmand, antagelig fordi han i sine unge dage havde tjent hos en amtmand.

Vejen ligger i området mellem Nørresø og Asmildvej, hvor alle vejnavnene ender på “højen”. Sognerådet i den daværende Asmild-Tapdrup kommune navngav en af de ældste veje Øgårdshøjen og senere kom Asmildhøjen og Helvegshøjen til. Efterhånden som kvarteret blev udstykket, kom alle vejnavne til at slutte med ordet højen, så kvarteret sommetider omtales som “højene”.