Kløvermarksvej blev navngivet i 1935. Byrådet ønskede at benytte bestemte navnegrupper i de enkelte kvarterer. Således opstod f.eks. på det tidligere hedeområde et kvarter med veje opkaldt efter hedens planter.