Riv skidtet ned

I 1980 vedtog Viborg Byråd et nyt byfornyelseplan. Projektet omfattede den såkaldte Hans Werrings gård på hjørnet af Sct. Mogens Gade og Rosenstræde samt de bagvedliggende bygninger. Renoveringen af det markante hjørne over for “Kringlegården” kom til at give hele Sct. Mogens Gade et løft, der i høj grad forskønnede helhedsindtrykket.

“Hans Werrings gård”, Sct. Mogens Gade 28/Rosenstræde 1, havde tidligere huset en købmandsforretning. I mange år var den lille købmandsbutik stedet, hvor skolebørn på vejen hjem fra Østre Skole smuttede ind og snoldede lidt, hvis de havde mønter på lommen. Forretningen, der blev drevet af købmand Georg Toft, lukkede imidlertid i 1968.

Forfald kom snart til at kendetegne den gamle bindingsværksgård, og allerede i Viborg Kommunes bevaringsplan fra 1971-72 blev den betegnet som misligholdt. Mange borgere og byrådsmedlemmer udtalte da også under debatten om en eventuel renovering, at det måske var bedre og billigere at rive skidtet ned for i stedet at bygge nyt.

Saneringen af Hans Werrings gård

Heldigvis lykkedes det at få gjort “Sanerings- og Byfornyelsesselskabet af 1971” interesseret i den stærk forsømte, men klassiske købstadsbygning i Sct. Mogens Gade. Projektet, der i alt skulle koste 6.5 mio. kr., fik dermed tilført statslige midler til byfornyelse. Viborg Kommunes andel af udgifterne til istandsættelsen blev beregnet til 738.000 kr. Saneringen af bygningerne på hjørnet af Sct. Mogens Gade og Rosenstræde kom til at omfatte et samlet etageareal på 680 kvadratmeter.

Ideen var først og fremmest at skabe små ungdomsboliger i komplekset, men mindre ændringer på et lidt senere tidspunkt gjorde det muligt at indrette egentlige lejligheder. Hjørneejendommen havde i folkemunde fået navnet “Hans Werrings gård”, fordi rebslager Hans Werring overtog den i slutningen af 1820’erne, hvorefter der i over 50 år blev drevet rebslageri i ejendommen. Rebslagerbanen gik langs Rosenstrædes nordlige side i et langt forløb ned mod Sct. Nikolaj Gade.