Det stigende børnetal i årene efter krigen gjorde det efterhånden umuligt at have eleverne i Viborgs gamle skoler. De to byskoler – Østre og Vestre Borgerskoler – var overfyldte, og fra 1955 blev 8 skoleklasser undervist i lokaler på den gamle tekniske skole i Reberbanen, mens de havde gymnastik på Katedralskolen.
I 1953 drøftede byrådet og skoleudvalget planerne om en ny skole i nordbyen, hvor Boligselskabet Viborg var i gang med store boligbyggerier i Digterparken, ligesom der også blev bygget mange parcelhuse i området, og i 1957 begyndte opførelsen af en ny skole på en stor grund imellem H. C. Andersens Vej og Ringvejen. Skolen blev bygget i flere etaper, og den blev taget i brug den 12. august 1959 og var færdig i 1962.

En moderne etplansskole

Skolen blev bygget i gule teglsten som en meget moderne skole i ét plan med lange gange og lys ind igennem store vinduer, som senere måtte forsynes med solskærme, fordi børn og lærere fik det for varmt. Foruden mange faglokaler fik skolen en stor festsal med scene, som kunne bruges af byens borgere uden for skoletiden.

Skolen havde ved starten 16 klasser og 400 elever, men allerede efter få år havde skolen de 900 elever, som den var bygget til. Også Nordre skoler har mærket tilbagegangen i børnetallet, og i 2005 har skolen 628 elever inklusive 10. klasserne med 105 elever, der kommer fra hele Viborg kommune.

Tekst: Svend Korup

Litteratur

Viborgs historie 3, 1940-1997. udgivet af Viborg kommune 1997.
Nordre skole Viborg 1959-1984. Udgivet af Nordre skole 1984.
Årsberetninger om Viborg kommunale skolevæsen, 1970-1985.