Fra maskinfabrik til elektronikbranchen

Da Aage Philipsen i 1906 vendte hjem til Viborg efter at have været ansat på elektromekaniske fabrikker i Frankfurt og Baden, overtog han sin fars Eskild Philipsens Maskinfabrik. Hidtil havde fabrikken fremstillet en række maskiner overvejende til farverier og tekstilfabrikker. Straks efter overtagelsen engagerede Aage Philipsen sig i opførelsen af byens elektricitetsværk. I samarbejde med forskellige andre virksomheder fremstilledes master og elektroniske installationer.

Herefter blev det til flere opgaver i Midtjylland. Heriblandt elværker i Stoholm og i Skals og på Sindssygehospitalet i 1900-tallets første årti. Man gav endog tilbud på Københavns nærbanes elektrificering i 1932, men fik ikke ordren.

De oprindelige produkter – industrimaskinerne – formåede fabrikken ikke at videreudvikle med succes. Et produkt som fabrikken til gengæld havde bedre held med var den patenterede piske- og røremaskine “Viborg”, som var hånddrevet. Den blev i 1908 videreudviklet, da den fik tilkoblet en elektromotor.