E Bindstouw - Viborg Museum

E Bindstouw

Midt i Lysgård ligger den gamle skole, som St. St. Blicher gjorde berømt med novellen "E Bindstouw" fra 1842. Blicher lod bindestuen være rammen for en række fortællinger og viser på forskellige jyske dialekter. Som lokalitet valgte han Lysgaard nær Viborg. Det gav ham anledning til at lade underholdningen udfolde sig på både vest- og østjysk. Da Blicher skrev novellen, var landsbyskolen i Lysgaard ikke kun for skolens børn.

Når børneflokken var færdige med at opremse salmevers og tabeller, mødtes landsbyens voksne i bindestuen. Det var typiske i de mørke vinteraftner, at de satte sig om bordet. Her blev der fortalt historier og sunget viser. Strikkepindende klirrede i takt med rytmen fra sangene, og inden aftenen var omme, var der strikket strømper, grinet og lyttet.

Opført ca. 1790

Den oprindelige skole blev opført ca. 1790 af herremanden på Hald Hovedgård. Helt op til 1830 var der undervisning i skolen. I 1879 blev skolen købt af Jens Murer, som rev bygningen ned og opførte den et nyt sted i Lysgård. I 1936 købte Viborg Turistforening skolehuset. Planen var at flytte bygningen til Klostermarken ved Viborg, hvor der skulle være frilandsmuseum.

Folk i Lysgård gjorde protest, da de mente, at skolehuset hørte til byen. Et af de bærende argumenter for at bygningen skulle forblive i byen, var den store interesse for St. St.Blicher og hans novelle ”E Bindstouw”. Lysgård-folkene allierede sig med landspolitikere og med folk fra Nationalmuseet. En underskriftindsamling blev sat i værk. Skolehuset blev i byen. I oktober 1952 kunne man indvie det rekonstruerede Æ Bindstouw-hus, som var blev genopført på sin oprindelige grund øst for Lysgård Kirke. Det er indrettet som på Blichers tid med skolestue – strikkestue og skolemesterens bolig.

Siden 1952 har der været museum på stedet, og siden 1987 har det været en afdeling under Viborg Museum.