Tidligere også kaldt Ridderstræde og “Den Philosophiske Gang”. Er nævnt i A. C. Krogs “Samlede Efterretninger om Viborg Bye i ældre og nyere Tider” fra 1779. Gaden startede ved tugthuset og gik til Just Arctanders gård (Brænderigården). Riddergade har i middelalderen knyttet de tidlige bebyggelser ved Store Sct. Peder Stræde og Søndersø sammen.

I Riddergade åbnede Det danske Gaskompagni i 1859 et gasværk nord for tugthuset ved bredden af Søndersø, og hermed var der skabt basis for belysning. Først i 1957 blev Viborgs sidste gasgadelygte slukket. I 1855 var der 4 større brænderier i byen, i Riddergade lå David Haubroes “Ny Brænderi”, som måtte lukke i 1878, da De danske Spritfabrikker A/S overtog det danske spritmarked. I 1843 blev der bygget en fløj til Viborg sindssygehospital ud mod Riddergade.