Den ældste skole i landsbyen Sdr. Rind lå ved kirken. I 1862 blev der opført en ny på samme sted. Den blev nedrevet i 1932, og arealet, hvor skolen lå, blev brugt til en udvidelse af kirkegården. Den nye skole med klasseværelser og lærerbolig var indviet året før.Efter at Sønder Rind Kommune ved kommunesammenlægningen var blevet en del af Viborg Kommune, arbejdede skolen sammen med Overlund skole, der modtog de ældste elever. I 1991 blev skolen lukket på grund af et faldende elevtal, klassekvotienten var efterhånden under 10, og eleverne fra Sønder Rind blev herefter undervist på Møllehøjskolen i Bruunshåb.

Tekst: Svend Korup

Litteratur

Ejnar Poulsen: Viborg Amts Degne- og skolehistorie. Forfatterens forlag 1957.
Beretning om Viborg kommunale skolevæsen 1970-1985.