Første forestilling

12. december 1909 markerede en festforestilling, at Viborg Teater blev blev åbnet. Under overværelse af bl.a. byrådet, arkitekt Vig-Nielsen, maler Hansen-Reistrup, billedhugger Guldborg og blandt publikum Jeppe Aakjær samt en række af Viborg bys indbyggere opførtes Jul i skovridergården, Holbergs Julestuen, samt en til lejligheden udfærdiget kantate, som bl.a. foregreb truslen fra biograferne mod teaterkunsten:

Men ak, vi har saa slemme Konkurrenter:
Der er jo Kosmo-, – Bio-, ikke sandt?
Og Kino- ikke? – og det andet Tant?
Hvad siger De?
(Koret): Vi siger: Fy!

På trods af denne indledende afstandstagen til de levende billeder blev teatret allerede fem år senere indehaver af en biografbevilling. Man skulle dog frem til 1927 før fotograf Aage Munksgaard skabte den permanente biograf “Kino-Palæet” i teatret. I biografens lejemål stod, at biografen om nødvendigt skulle vige for aktiviteter som teaterforestillinger, koncerter og lignende på teatret. Længe var det faktisk biografens regelmæssige indtægter, der sikrede teatrets overlevelsesmuligheder, eftersom teatrets opførelse faldt sammen med en nedgang i turnevirksomheden blandt de mange omrejsende teatertrupper.
Mange viborgensere har således lært det indre af teaterbygningen at kende ved at gå i biografen. I 1986 lukkede Kinopalæet, og herefter blev teatret igen udelukkende anvendt til dets oprindelige formål.

Teatrets fysiske udformning

Indtil 1942 stod teatret i den skikkelse, hvori det var bygget. Herefter gennemgik det løbende en række fysiske forandringer. Den nordre butik blev inddraget i forhallen og omdannet til billetkontor med chokoladekiosk. Teaterforeningens formand, Georg Monsted, havde været på tur i Mellemeuropa og studere indretning af orkestergrave. Teatrets orkestergrav blev udvidet i 1953, og få år senere fik teatret fjernvarme. I 1984 fik teatret efter flere års arbejde den lille ny scene på første sal.

Ved 75-års jubilæet i 1984 trængte teaterbygningen til en renovering. I forbindelse med den omfattende restaurering blev en lang række effekter fra teatret indsamlet af Lokalhistorisk Arkiv og udstillet på Viborg Stiftsmuseum. I samme anledning udgav forfatter og museumsinspektør Peter Seeberg bogen Viborg Teater, om teater og dramatik i Viborg siden 1584.

Forestillinger og foreninger

I de første mange år blev de tilrejsende ensemblers operetter og skuespil ofte akkompagneret af byens lokale regimentsorkester. Men som nævnt oplevede turnevirksomheden en tilbagegang, og de 70 årlige forestillinger, som teatrets bestyrelse i de første år havde kunnet regne med, styrtdykkede i starten af 1930’erne til lidt over 20 forestillinger om året. Aktieselskabet Viborg Teaters bestyrelses hovedopgave havde fra begyndelsen været at stille teatrets lokaler til rådighed for et fast beløb.

Kendte og ukendte skuespillere – store som små – har optrådt på de skrå brædder i Viborg. Udover de professionelle forestillinger med ny og klassisk dramatik har også lokale amatører fået lov til at udfolde sig, og Teaterforeningen og teatrets bestyrelse indrettede bl.a. hertil i 1984 et miniteater på første sal. Viborg Teaterkreds udsprang af Teaterforeningen som en publikumsorganisation. Kredsens formål blev at fremme teaterinteressen i området samt at arrangere forestillinger med og uden abonnement. Også teaterbygningens forhold var på dagsordenen. Dette foregik i tæt samarbejde med Viborg amt og kommune.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Ved Viborg Teaters Indvielse, Backhausens bogtrykkeri, 1909
Viborg Stifts Folkeblad 14. jan. 1930
Viborg Stifts Folkeblad 14. nov. 1934
Viborg Stifts Folkeblad 27. nov. 1934
Seeberg, Peter, Viborg Teater, Viborg Teaterkreds, 1984, Viborg.
Viborg Stifts Folkeblad 13. dec. 1984
Viborg Nyt 15. dec. 1999

Billede 1: Arbejdsmænd ved udgravning af grunden til bygningen af teatret, ca. 1907.
Billede 2: Viborg Teater. Bygningen, der blev indviet i 1909, er tegnet af arkitekt Søren Vig-Nielsen. En storstillet Viborgfest skaffede 12.000 kr. til den kunstneriske udsmykning af bygningen. Billede taget: 1910
Billede 3: Tilskuerpladserne i Viborg Teater, ca. 1909-1910.
Billede 4: Foyeren i Viborg Teater, 1909-1910.
Billede 5: På sigt blev teaterfesten en forløber for Viborg-dagene, som fra 1936 i en årrække var en tilbagevendende begivenhed. De forskellige vogne havde temaer, der repræsenterede de enkelte brancher og fagforeninger, der søgte at rejse penge til teatrets udsmykning. Billede taget: 1909