Mindedyssen nord for domkirken stod i en årrække tilgroet og forsømt. Teksten på stenene var ikke til at læse, og nogle af stenene var blevet væk under den vilde bevoksning. I 1977 besluttede Domsognets menighedsråd at få gjort noget ved mindedyssen, så den igen kunne blive synlig. Teksterne på stenene blev malet op, så de kunne læses igen, og bevoksningen blev fjernet, så alle stenene blev synlige.

Mindedyssen blev sat for at erindre om to vigtige afsnit af Danmarkshistorien. Dette står beskrevet på den store sten øverste på højen. På nordsiden står der: Her lå Viborgs Landstings og Overrets Domhus 1639 – 1871. På siden, der vender mod domkirken, står der: Her holdtes de Nørrejydske stænders møder 1836-1848.

Mindehøjen blev til i 1906 på initiativ af nogle borgere fra Viborg. Der er 30 sten, men kun ti af dem står der noget på. På stenene står der navne på de, der har været en del af Landstinget og overretten samt stændermøderne.

En borger ved navn Bjarne Johnsen argumenterede i 1907 i tidsskriftet Historisk Samfund , at Langbusten (Mindedyssen), som stod ved Domkirken, skulle væk. Han mente, at den ikke passede ind i omgivelserne, og at den ville være bedre som museumsgenstand.

Kilder

Viborg Nyt d. 3. august 1977.

Viborg Stifts Folkeblad d. 1. marts 1907.