Kalesa-skulpturen er skænket til Hedeselskabet af Statens Kunstfond i 1993 og opstillet ved Hedeselskabets hovedsæde ved Overlund. Skulpturen er lavet i matsleben blå Rønne-granit og vejer 13 tons. Den er lavet af billedhugger Kirsten Lockenwitz.

Kunstneren siger om sit kunstværk: “Skulpturen er født til Hedeselskabets arkitektur. Placeringen er nøje beregnet ved at være forskudt for de store, vinduesløse nordgavle, så disse bevares rolige og uforstyrrede, og drejet fri af arkitekturens retningslinjer med retning parallelt med selve Randersvej ned mod Viborg by.
Hele den stramt geometriske skulptur rejser sig som en krystallinsk monolith direkte op af det bakkede terræn med en større og større forfinelse.”

Litteratur

Skulptur i Viborg, Gitte Fangel og Elin Bjerregaard, Viborg Centralbibliotek og Viborg Turistbureau, 1996/97.