Fabrikant
Sct. Mathias Gade 58, Viborg
Født: 15-01-1881 — Død: 06-02-1968

Efter at have taget den såkaldte ”4. klasses hovedeksamen” på Viborg Katedralskole kom Aage Philipsen i smedelære hos sin fader, maskinfabrikanten Eskild Philipsen. Tre år senere aflagde Aage svendeprøve og modtog herfor en bronzemedalje.

De efterfølgende år tilbragtes ”på valsen” i Tyskland og Schweiz. Her stiftede Aage bekendtskab med elektriske installationer og fik inspiration til at vende tilbage til Viborg for at starte en elektricitets-virksomhed. Efter militærtjeneste ved ingeniørregimentet og efterfølgende måneders arbejde hos Lauritz Knudsen i København, vendte Aage hjem til Viborg i 1906. Han havde fået brev om, at byen agtede at etablere elektricitetsværk, og dette ville kunne danne grundlag for hans drøm om en forretning i elektricitetsbranchen.

Under beskedne forhold etablerede den 25-årige Aage sig som maskinfabrikant og elektroinstallatør 6. februar 1906 under firmanavnet ”A. Philipsen & Co.” i Sct. Mathias Gade 58. I begyndelsen var der dog kun lidt arbejde for den nystartede virksomhed.

De få reparationsopgaver blev derfor snart suppleret med fabrikation af alverdens maskiner. Stor succes fik fabrikanten med en røre- og piskemaskine i støbejern. Men også forskellige klædemaskiner blev fremstillet hos ”A. Philipsen & Co.”, ligesom virksomheden også leverede gittermaster til elværker og fremstillede dampkedler og centralvarmeanlæg. Elektricitetsforretningen gik også fint, og Philipsen leverede elektricitetsværker i Stoholm og Skals samt løste mange andre opgaver. Philipsen gik også ind i automobilbranchen og blev således i 1919 Ford-forhandler.

Aage Philipsen havde en række offentlige poster i og udenfor Viborg. I 1910 kom han ind i bestyrelsen for Borger- og Haandværkerforeningen. Her sad han indtil 1932 – de sidste elleve år som formand. Han sad også i bestyrelserne for bl.a. Teknologisk Institut og fællesrepræsentationen for Dansk Haandværk og industri. I selve Viborg blev han kendt som en betydningsfuld formand for Odin-bryggeriets bestyrelse. Han arbejdede også stærkt for at skaffe det første jyske universitet til Viborg. I perioden 1937-45 var han tillige byrådsmedlem for Konservativt Folkeparti – fra 1943 som borgmester.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv