Brostrøms Toft

Viborg Kommune opkøbte i perioden 1937-43 en række arealer med henblik på senere opførelse af boliger. Det største køb var uden sammenligning Brostrøms Toft, et ca. 200.000 m² stort område, hvor planteskoleejer R. Brostrøm havde haft en del af sin planteskole.

I 1942 vedtog byrådet at opkalde en række veje i den syd-østlige del af området efter danske digtere. I midten af 1940’erne var kun en lille håndfuld grunde udstykket langs den sydligste del af Holbergsvej, men i løbet af de næste 10 år opstod villaerne i Digterkvarteret.

Næsten alle husene var indrettet med to lejligheder på grund af den store boligmangel.

I 1944 overdrog byrådet resten af Brostrøms Toft til Boligselskabet Viborg. Her kom Digterparken til at ligge. I alt 383 lejligheder, butikscenter, garageanlæg samt Viborgs største park.