I 1947 udlagde byplanudvalget og byrådet Viborgs første industriareal syd for jernbaneterrænet imellem Middagshøjvej og Marsk Stigsvej, men i de første mange år viste byens industrivirksomheder kun ringe interesse for at flytte fra den gamle beliggenhed i selve byen og ud på det nye område. Først omkring 1960 begyndte industrien for alvor at flytte ud, og alene i 1962 solgte kommunen dobbelt så megen jord i området som i hele tiåret fra 1950 til 1960.

Derfor gik byrådet straks i gang med at planlægge et nyt, stort område til industri og pladskrævende erhverv. Det kom til at ligge vest for Ringvejen og nord og syd for Skivevej.

Vejene i området fik i 1962 navnene Industrivej, Fabrikvej og Håndværkervej samt navne efter en række gamle håndværksfag. Billedet er fra Dyrskuepladsen på Fabriksvej.