Helvegshøjen er ikke opkaldt efter en person ved navn Helveg, den har navn efter Helvegsdalen eller Helvedsdalen, på hvis nordlige skrænt den ligger. En gammel lokal tradition fortæller, at navnet har sammenhæng med, at der tidligere blev drevet rævejagt her.

Af og til skete det, at en ræv smuttede fra jægerne, og når de så spurgte klapperne, hvor den var løbet hen, svarede de: “Ad helvede til “. Underforstået ind i dalen, og så blev navnet hængende.

Vejen ligger i det område i Overlund imellem Nørresø og Asmildvej, hvor alle vejnavnene ender på “højen”. Sognerådet i den daværende Asmild-Tapdrup kommune navngav en af de ældste veje Øgårdshøjen og senere kom Asmildhøjen og Helvegshøjen til. Efterhånden som kvarteret blev udstykket, kom alle vejnavne til at slutte med ordet højen, så kvarteret sommetider omtales som “Højene”.

 

Billedet viser borgerbevæbningen til skydetræning i Helvedesdalen ca. 1870.