Kører man ud af Vridsted by mod vest, skal man over Karup Å. Det var svært i gamle dage, for der lå kun nogle planker i åen, som man kunne køre eller gå på. Men i 1910 byggede landsbyens smed en hængebro, som førte trafikken over åen lige indtil 1977. Så kunne den gamle bro med en vægtgrænse på 5 ton ikke længere holde til den stigende trafik og de tunge lastbiler. Der måtte bygges en ny bro. Billedet viser støbningen af bropillerne. Biler og traktorer kunne ikke komme over åen under byggeriet, mens de gående forsigtigt kunne passere på en smal bræddebro.

Æ Fjandboarkiv. Skrevet af Svend Korup