Vejen i Overlund-området er opkaldt efter Husmand Chr. Sørensen (1879-1965), hvis slægt fik tilnavnet Skriver, eftersom en forfader havde været byskriver i Viborg. På en udstykning fra Blakmosegård opførte han et husmandssted, og det er på de dertil hørende jorde, at vejen ligger i dag.