Historiker, præst
Født: 26-09-1639 — Død: 29-06-1711

Christen Erichsøn blev efter en tid som håndværker student fra Viborg Katedral skole i 1668. Allerede i 1670 blev han præst ved Søndre sogns kirke, i 1670 blev han magister og i 1677 provst over Fjends herreds provsti.

Christen Erichsøn var meget historisk interesseret og samlede dokumenter og manuskripter om Viborgs historie gennem tiderne. Desværre gik store dele af hans samlingerne op i luer ved Skives brand i 1715 – de var lånt ud til præsten der – og mere gik tabt ved Viborgs brand i 1726.

På Det kongelige Bibliotek findes dog en foliant fra 1709 med mange af hans optegnelser. Uddrag heraf blev udgivet allerede i 1727 og senere genudgivet. Viborgs senere historieskrivere har haft stor nytte af de af hans optegnelser, der overlevede brandene.

Christen Erichsøn skal ifølge overleveringen have været en lærd, elskværdig og gavmild mand, der betænkte sin kirke med gaver af jord og lod opføre tårn og spir på kirken og bekostede en gabestok til byen.

 

Af Svend Korup.

 

Kilder

Viborgs historie bind 1, Viborg Kommune 1998.

Dansk Biografisk Leksikon, bind 4, København 1980.

Erichsøn, Christen: Viborg Byes Beskrivelse 1727. Genudgivet i 1925 samt i 1984 i fotografisk optryk med efterskrift af Jens Vellev og Per Hofman Hansen.