Overauditør og Legatstifter
Født: 01-07-1815 — Død: 20-11-1896

Julius Skrike blev cand. jur. i 1838 og derefter bankuddannet i Hambros bank i London. Hjemkommet fra England trådte han i statens tjeneste, først som kancellist i generalauditoriatet for landetaten, senere som auditør i hæren og generalauditør for søværnet.

Efter sin far havde Julius Skrike arvet en betydelig formue, som han forøgede ved dygtige spekulationer. Han oprettede legater til fordel for børn af officerer og til juridiske studenter, og han interesserede sig for plantningssagen. Nord for Viborg erhvervede han et større lyngareal, som blev tilplantet i årene 1873-1894, og som fik navn efter ham.

Julius Skrike, der var barnløs, oprettede ved et testamente 1883 Julius Skrikes Stiftelse til fordel for agerbrug, skovbrug, søfart og fiskeri. Denne stiftelse ejede Skrikes plantage indtil 1998, hvor Viborg Kommune købte den.

Af Svend Korup

Litteratur

Dansk Biografisk Leksikon, bind 13. København 1983.