Indvielsen

Den smukke toldbygning foran Viborg Jernbanestation var blevet indviet med smældende splitflag og stor festivitas den 11. juli 1910. Toldgeneraldirektør Rubin, kgl. bygningsinspektør professor Hack Kampmann og en lang række kgl. embedsmænd samt lokale spidser var mødt op. Hack Kampmann havde tegnet bygningen til toldetaten, de lokale håndværksmestre, murermester Jensen Aaris og tømremestrene Bømler og Ludvigsen, havde taget sig af opførelsen.

Den nyklassistiske bygning udstyrede arkitekten med to joniske søjler foran den smukke indgangsdør i teaktræ. På den ene side af bygningen, ud mod jernbanestationen, var anbragt en skydedør for ekspedition fra jernbanevogne, mens hestevogne – og snart også lastbiler – kunne ekspederes fra en tilsvarende dør på den anden side. Inde i toldbygningen var indrettet en række kontorer, et ekspeditionsrum samt et større oplagsrum, hvor toldpligtige varer og forsendelser blev opbevaret midlertidigt.

Nedrivning af Toldbygningen

Toldbygningen fungerede uden større offentlig opmærksomhed i 57 år. Men i foråret 1967 begyndte rygterne at svirre om store rationaliseringer inden for toldetaten. Ville toldkontor og toldekspedition i Viborg blive nedlagt til fordel for Skive? De ca. 20 ansatte samt Viborgs Handelsstand protesterede, men lige lidt hjalp det. Toldstederne skulle reduceres fra 78 til 26 på landsplan, og Skive blev foretrukket frem for Viborg på grund af Skive Havn. Afviklingen begyndte i 1968 og i 1971 lukkede og slukkede sidste mand.

I det næste årti var bygningen i perioder udlejet til lager. Planen for det store trafikcenter, som stadsingeniør Jørn Sonne præsenterede i 1979, indebar, at bygningen blev revet ned, men denne plan var løbet af sporet allerede i 1980.

Flere var derfor på banen med fremtidige anvendelsesmuligheder. Lasse Winsløw så gerne Kampmanns smukke bygning indrettet som kunstmuseum. Ideen faldt med bygningen. I stedet kom viborgenserne meget længe til at kikke på en gruset parkeringsplads, hvor bygningen havde ligget. Først med opførelsen af ny rutebilstation og byggeriet af den nye svømmehal på grunden kom der helhed over pladsen foran jernbanestationen. De joniske søjler er bevaret og står i Viborg Museums have.

 

Billede 1: Pladsen foran Viborg Banegård med det gamle toldkammer i baggrunden.