Urmager, kartefabrikant
Født: 14-11-1789 — Død: 23-02-1860

Jens Christian Philipsen blev kendt som urmager og kartefabrikant i Viborg. Den 7. september 1824 opnåede han borgerskab i byen, og året efter købte han en ejendom i Sct. Mogens Gade. J. C. Philipsen var en alsidig iværksætter, som blev ved med at tage nye udfordringer op. Udover hvervet som urmager tog han fabrikation af karter op. Selvom han i årenes løb lod sin kartefabrikation komme foran urmageriet, leverede han så sent som i 1851 Viborg Domkirkes nye tårnur med slagværk. Kartefabrikationen krævede i øvrigt en del læder. For at skaffe denne vare blev Philipsen med tiden også avlsbruger.

I begyndelsen blev karterne til i hånden. Men Jens Christian Philipsen udviklede med tiden maskiner, der kunne sætte stålkarterne i læderet. Senere leverede han også maskiner til farverier og klædefabrikation og udvidede dermed sin forretning til også at omfatte maskinfabrikation.

Fabrikantens ry var så godt, at hans fabrik fik besøg af hele to danske konger. Frederik d. 6 lovede efter sigende Philipsen toldfri indførsel af engelsk ståltråd til kartefabrikationen under et besøg, men også Christian d. 8. gæstede Philipsen i Viborg. Men det var ikke dermed slut mod den royale kontakt. Philipsen mødte nemlig endnu en dansk konge – om end denne ikke besøgte Philipsens fabrik. Under et besøg i Viborg hidkaldte Frederik d. 7. fabrikanten for at tildele ham dannebrogskorset.

Philipsens efterkommere satte i øvrigt også deres præg på Viborgs udvikling. Sønnen Eskild overtog fabrikationen efter Jens Christian, og barnebarnet Aage videreførte traditionen med at videreudvikle forretningen og blev således kendt for at bringe elektricitet og biler til byen.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv