Ehlert, Vilhelm - Viborg Museum

Ehlert, Vilhelm

Stadsingeniør
Født: 12-11-1894  — 18-02-1984

Vilhelm Ehlert blev uddannet ingeniør på Polyteknisk Læreanstalt. De første år som færdiguddannet arbejde han i Kolding, hvorefter han flyttede nordpå til Randers. I 1928 kunne han tiltræde embedet som stadsingeniør i Viborg. Denne stilling kom han til at beklæde i 36 år.

Da Vilhelm Ehlert startede i Viborg var kun Vendersgade og Sjællandsgade asfalterede. Modernisering af gadenettet, byggemodning og udbygning af kloaknettet blev derfor blandt de opgaver, han måtte tage op.

Vilhelm Ehlert fik stor indflydelse på Viborgs infrastruktur. Som stadsingeniør kom han til at stå for byplanlægningen, og det var også ham, der i 1947 kunne præsentere den første plan for byens udvikling.

Ehlert var ved siden af sin erhvervskarriere en aktiv spejder. I sin ungdom havde han været medstifter af Viborg 1. spejdertrop, og da han vendte tilbage til Viborg for at tiltræde stillingen som stadsingeniør, blev han medlem af tropsrådet, hvor han i en årrække var formand.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv