Viborg Rideklub - Viborg Museum

Viborg Rideklub

Viborg Rideklub blev stiftet den 22. september 1927 på initiativ af daværende premierløjtnant af rytteriet O.W. Michelsen. Allerede den 24. april 1914 blev der i Viborg Stifts Folkeblad omtalt oprettelsen af en rideforening, hvor daværende ejer af Fischer Tømmerhandel, Holger Fischer, var formand. Men Viborg Rideklubs officielle stiftelsesår var i 1927.

Kort efter stiftelsen fik klubben anlagt en ridebane og senere i 1932 et ridehus på den militære øvelsesplads tæt ved kasernen på Rødevej.

I 1946 blev klubben flyttet til Koldingvej 130, og i 1968-1969 flyttede klubben til sin nuværende adresse på Koldingvej 215.