Ved en lynhandel i december 1978 overtog Faxe Bryggeriet aktiemajoriteten i det gamle Viborgbryggeri Odin. Salget af Odin kom som en stor overraskelse. Odins omsætning havde toppet så sent som i 1976 med 16 millioner flasker. Men de efterfølgende 2 år havde Odin svært ved at beholde sine markedsandele. I 1978 måtte Odin konstatere, at der var et underskud på omkring en halv million. Mordhorst, der var hovedaktionær i bryggeriet, tog konsekvensen og solgte sine aktier til Faxe Bryggeriet, der var interesseret i at øge sin tappekapacitet i Jylland.

Efter salget gik det igen fremad for Odin. Det skyldtes ikke mindst, at Odinpilsneren blev solgt til lavprisvarehuse til en lavere pris end mange andre ølmærker. Bryggeriets omsætning gav i de følgende år frem til 1986 atter overskud. Derfor kom det som et chok, da Faxe i efteråret 1987 meddelte, at Odin skulle lukkes.

Lukningen af Odin var samtidig enden på et væsentligt stykke industrihistorie. Bryggeriets historie gik tilbage til 1832, hvor Chresten Olesen begyndte at brygge hvidtøl i St. Sct. Mikkels Gade nr. 7. Chresten Olesen blev ved med at brygge øl frem til sin død i 1847.

I 1850 solgte hans enke bryggeriet til sin svigersøn, Carsten Brodersen, der gjorde de første forsøg på at brygge bayersk øl, men uden held. I 1850’erne satsede den nye ejer med store investeringer i bryggeriet. Det blev udvidet med nye bygninger, lagerkælder, kobberkedel og maltgjøreri. Men indtægterne stod ikke mål med udgifterne, og i 1857 gik han konkurs.

Apoteker Lillienskjold

Flere ejere forsøgte i de kommende år at gøre bryggeriet til en god forretning, men først da apoteker Lillienskjold i 1868 indførte nye og moderne forretningsprincipper kom der skik på tingene, og i påsken 1868 kunne han præsentere det første bayerske øl brygget i Viborg.

Odin overgik til at være aktieselskab i 1899 og frem til omkring 1. verdenskrig i 1914 steg både omsætningen og overskuddet. Men derefter begyndte det at gå ned ad bakke. Nye afgifter på øl og den generelle økonomiske afmatning i samfundet betød, at salget af øl og vand faldt de næste to årtier. Det var et lukningstruet bryggeri brygmester Carl Mordhorst overtog i 1938. Men gennem investeringer i produktionsapparatet lykkedes det imidlertid Carl Mordhorst atter at gøre Odin til en god forretning, og frem til lukningen blev Odin for alvor byens øl.

Billede 1: Tappehallen på Odin 1925. På dette tidspunkt begyndte ølproduktionen at foregå på samlebånd.