Tapetfabrikant
Født: 13-03-1855 — Død: 04-11-1917

A. P. Gildsig lærte malerfaget i fødebyen Aalborg. I 1882 flyttede han imidlertid til Viborg, hvor han etablerede sig som malermester med bopæl i ”Dania”. Senere flyttede han til en ejendom i Mogens gade. Selvom Gildsig var en dygtig maler, så han sig om efter andre aktiviteter. Efter en række forsøg fik han i 1901 påbegyndt en produktion af tapeter, og han etablerede senere en materialehandel i Gravene.

I baggården mod Reberbanen trykkede familien Gildsig og nogle svende flere kilometer tapet på tapettrykkemaskinen fra Tyskland. Lageret var placeret på loftet, og baggården rummede farveblanderiet, hvor gulvet var plettet med alverdens farver.

Tapetfabrikken var lille og overskuelig, men blev alligevel en succes. Efter faderens død i 1917 overtog Aage Gildsig fabrikken, som havde en god eksport til Holland og Sverige.

Det var dog nødvendigt at ekspandere på det voksende marked, og dette magtede efterfølgeren ikke. Gildsigs tapetfabrik gik derfor konkurs i 1922. En københavnsk grossist købte konkursboet og drev den videre under navnet Tapetfabrikken Aladdin. Under forskellige ejere blev der således fabrikeret tapet på stedet til midten af 1970’erne.

A. P. Gildsig interesserede sig for håndværkernes faglige og almene uddannelse. Derfor var han gennem flere år forstander for Teknisk Skole, og blev flere gange valgt ind i bestyrelsen for Borger- og Håndværkerforeningen.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv